Прием

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
" ШАНДОР ПЕТЬОФИ "

60 години ПРОФЕСИОНАЛНО Обучение