НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

АВТОМАТИЗАЦИЯ НА НЕПРЕКЪСНАТИ ПРОИЗВОДСТВА - III СПК, С РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК, ДУАЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Професия 523070 Техника по автоматизация

Специалност 5230701 Автоматизация на непрекъснати производства - трета степен на професионална квалификация, с разширено изучаване на английски език.


Основни знания и умения:

Професионална реализация:

Наши възпитаници достойно защитават авторитета на училището, реализирайки се в различните поделения на електроснабдяването, електропроизводството и енергомонтажната дейност в региона, страната и чужбина.