НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

МАШИНИ И СИСТЕМИ С ЦПУ - III СПК, С РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Професия 521010 Машинен техник

Специалност 5210105 Машини и системи с ЦПУ - трета степен на професионална квалификация,с разширено изучаване на английски език


Основни знания и умения:

Професионална реализация: