НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

ПРИЛОЖНО ПРОГРАМИРАНЕ - III СПК, С РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Професия 481030 Приложен програмист

Специалност 4810301 Приложно програмиране - трета степен на професионална квалификация, с разширено изучаване на английски език


Основни знания и умения:

Професионална реализация:

Усвоените знания и умения дават възможност за широка професионална реализация като софтуерни специалисти в областта на IT сектора: