Контакти с нас

гр. Разград ул.Илия Петров 1

acebook

e-mail:ptgrz@ptgrz.org

Tелефон за информация по приема: 0876199355