Прием

Специалност Машини и системи с ЦПУ

Кристиян Иванов: " Избрах специалност "Машини и системи с ЦПУ", за да работя с техника. Влече ме работата с метали. Искам да стана стругар." Калоян Емилов и Йоан Иванов: "Да получим повече знания в областта на техниката и по-специално за тази професия." Даниел Диянов: "Искам да се занимавам с програмиране на металорежещи машини с ЦПУ."

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ " ШАНДОР ПЕТЬОФИ " ГРАД РАЗГРАД
гр. Разград 7200
ул. "Проф. Илия Петров" №1
Телефони: 084 660235 0879235203
E-mail: ptgrz@ptgrz.org