Прием

Специалност Електрически машини и апарати

Мартин Бобев: "Избрах специалност "Електрически машини и апарати", защото още от дете ме влече техниката. През свободното си време купувах различни платки, за да ги сглобявам сам. Това ми доставя удоволствие. Смятам да продължа и висшето си образование в тази специалност." Владислав Терзиев: "На първо място избрах тази специалност, защото за мен това беше като хоби. Още от малък винаги съм проявявал интерес към електротехниката и начина, по който работят различните машини и апарати. Често разглобявах играчките си, за да разбера как са устроени и какво съдържат. По-късно разбрах, че това мое хоби може да се превърне в моя професия и се записах да уча електротехника. Смятам, че тази специалност е изключително добра, защото тя е обширна и непрекъснато разширяваща се област. Сигурен съм, че ще имам много възможности за кариерно развитие след дипломирането си."

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ " ШАНДОР ПЕТЬОФИ " ГРАД РАЗГРАД
гр. Разград 7200
ул. "Проф. Илия Петров" №1
Телефони: 084 660235 0879235203
E-mail: ptgrz@ptgrz.org