Прием

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
" ШАНДОР ПЕТЬОФИ "

59 години ПРОФЕСИОНАЛНО Обучение