Прием

Специалност Компютърна техника и технологии

Шенер И. Шерифов: "Избрах специалност "Компютърна техника и технологии", за да решавам проблемите с моя компютър. Благодарен съм на моите преподаватели, които ми помогат!" Пресиян Николов: "Реших да уча в тази паралелка, защото компютрите и технологиите навлизат с пълни сили в ежедневието. Компютрите ме влекат и искам да се образовам повече в тази посока. Специалността ми дава точно тази възможност!" Джелил Хасанов: "Моят избор за паралелка в НПТГ “Шандор Петьофи” бе КТТ, защото винаги съм искал да развия уменията си в компютърните науки."

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ " ШАНДОР ПЕТЬОФИ " ГРАД РАЗГРАД
гр. Разград 7200
ул. "Проф. Илия Петров" №1
Телефони: 084 660235 0879235203
E-mail: ptgrz@ptgrz.org