Прием

Специалност Мехатроника

Денис М. Стефанов: "Избрах специалност "Мехатроника", защото мога да получа знания и реализация в различни области на техниката - електроника, цифрова техника, хидравлика и пневматика, механика, машини с ЦПУ."

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ " ШАНДОР ПЕТЬОФИ " ГРАД РАЗГРАД
гр. Разград 7200
ул. "Проф. Илия Петров" №1
Телефони: 084 660235 0879235203
E-mail: ptgrz@ptgrz.org