Прием

Специалност Системно програмиране

Емре И. Хюсеинов: "Избрах програмирането, защото чрез него можем да създадем почти всичко. Стига да искаме и да сме упорити!" Бирол Р. Рафи: "Избрах програмирането, защото се интересувам от компютри и мисля, че програмирането предоставя много възможности и добра реализация!"

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ " ШАНДОР ПЕТЬОФИ " ГРАД РАЗГРАД
гр. Разград 7200
ул. "Проф. Илия Петров" №1
Телефони: 084 660235 0879235203
E-mail: ptgrz@ptgrz.org